Αξιολόγηση του Επισκέπτη

1 - Η Έκθεση ήταν γενικά επιτυχής στο να προωθήσει την Ευρώπη;

2 - Νιώθεις ότι γνωρίζεις περισσότερα για την Ευρώπη μετά την επίσκεψη σου στην Έκθεση;

3 - Σε γενικές γραμμές, πιστεύεις ότι οι καλλιτέχνες μετέφεραν ένα καθαρό μήνυμα μέσω των έργων τους;

4 - Η άποψη σου για την Ευρωπαϊκή ιθαγένεια άλλαξε μετά την επίσκεψη σου στην Έκθεση;

5 - Η Έκθεση σε βοήθησε να καταλάβεις καλύτερα την Ευρώπη;

6 - Η αίσθηση ότι ανήκεις στη Ευρώπη άλλαξε μετά την επίσκεψη σου στην Έκθεση;

7 - Πιστεύεις ότι τα έργα που παρουσιάστηκαν κατάφεραν να προωθήσουν την Ευρώπη;

8 - Πιστεύεις ότι τα συγκεκριμένα έργα ήταν σχετικά με το αντικείμενο;

9 - Σε γενικές γραμμές, πιστεύεις ότι οι καλλιτέχνες μετέφεραν ένα καθαρό μήνυμα μέσω των έργων τους;

Επόμενη Ερώτηση